2 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z pakietu Office

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

3 days ago

Informacja – kursy z pedagogiki

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...

4 days ago

Informacja – treningi z meycyjny

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https:/ read more...

1 week ago

Zawiadomienie – warsztaty i symulacje

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z kreatywności

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniaintegracyjne.w read more...

1 week ago

Publikacja – kursy sprzedażowe

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z Windowsa

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...